?>

W ciągu 25 lat praktyki zaufało nam już wielu kolegów, kierując swoich pacjentów w celu leczenia kanałowego trudnych przypadków, zabiegów z dziedziny chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.

Leczeniem endodontycznym zajmuje się dr Katarzyna Sikora-członek założyciel PTE. Skończyła z wyróżnieniem PAM w Szczecinie, a następnie zdobyła, również z wyróżnieniem, specjalizację I stopnia z dziedziny stomatologii zachowawczej.

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach w kraju i za granicą. Leczeniem endodontycznym w powiększeniu mikroskopowym zajmuje się od 2004 roku.

W roku 2018 roku została zaproszona do udziału w prestiżowym programie endoVIP przez firmę Dentsply-Sirona, w którym uczestniczy kilkunastu wybranych endodontów z naszego kraju.

Wykonuje leczenie kanałowe dzieci i dorosłych, usuwanie wkładów, złamanych narzędzi z kanału, zabezpieczenie MTA perforacji, leczenie endodontyczne zobliterowanych oraz zakrzywionych w znacznym stopniu kanałów. Zabiegi wykonywane są zawsze pod mikroskopem z użyciem koferdamu, endometru i koniecznego instrumentarium endodontycznego.

Pracuje różnymi systemami rotacyjnymi oraz UD. W przypadku kierowanych pacjentów zawsze po leczeniu otrzymują oni w formie cyfrowej kartę informacyjną oraz kopię wykonanych zdjęć RVG. Stara się wykonywać leczenie na jednej wizycie, o ile pozwala na to sytuacja.

Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z nami, lub krótką informację pisemną na temat
planowanego zabiegu. Lekarzy współpracujących zapraszamy również aby wraz ze swoim pacjentem, mogli obserwować zabieg na torze wizyjnym i poznać sposoby leczenia stosowane w naszej klinice.


Zabiegami chirurgicznymi zajmuje się doktor Krystyna Rolnicka-Tyniec, absolwentka PAM, która z wyróżnieniem zdała egzamin kończący cykl Curriculum Implantologicznego uzyskując tytuł implantologa, a od roku 2008 zajmuje się implantologią. Dr Tyniec wykonuje zabiegi takie jak – usunięcie zębów ósmych, usunięcie chirurgiczne zębów, resekcja, radektomia, augmentacja, sinuslift oraz implantacja.

 
Serdecznie zapraszamy do współpracy – zawsze służymy radą i pomocą. Jeśli pojawi się wyzwanie w trakcie leczenia, które może być rozwiązane poprzez telefoniczną konsultację jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.